Nyheter

9 maj 2018
Vi kan tyvärr fortfarande inte ta emot fler noter och böcker. Detta på grund av platsbrist.

(Gäller tills vidare.)

titleURL

bild05      Candle      Karl


Mariestads Musikarkiv Cantus Durus är en förening som drivs i syfte att bevara alla slags noter, musiklitteratur och annat musikrelaterat för att den som är intresserad ska kunna komma och titta, forska och låna för eget bruk eller för kören, orkestern eller gruppen man är med i.

Här finns ca 1000 hyllmeter noter för bland annat piano, gitarr, dragspel och fiol, noter från alla kända klassiska tonsättare, körnoter, barnvisor, religiös musik och arrangemang av olika slag. Även musikböcker, musiktidningar, program och sånghäften ingår i samlingarna.

Hitta till oss. Titta på kartorna här eller se på videon.