Nyheter

29 Oktober 2014
För närvarande så kan vi inte ta emot mer noter och böcker på grund av att vi inte längre har något utrymme kvar

titleURL

Glöm inte att förnya bokmärket eller favoriten i din webbläsare!

bild05      Candle      Karl


Mariestads Musikarkiv Cantus Durus är en förening som drivs i syfte att bevara alla slags noter, musiklitteratur och annat musikrelaterat för att den som är intresserad ska kunna komma och titta, forska och låna för eget bruk eller för kören, orkestern eller gruppen man är med i.

Här finns ca 1000 hyllmeter noter för bland annat piano, gitarr, dragspel och fiol, noter från alla kända klassiska tonsättare, körnoter, barnvisor, religiös musik och arrangemang av olika slag. Även musikböcker, musiktidningar, program och sånghäften ingår i samlingarna.

Hitta till oss. Titta på kartorna här eller se på videon.